Duurzaamheid

Verbion Vloeren is zich bewust van haar positie in de maatschappij en neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van bedrijfsactiveiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Ons bedrijf heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan en streeft daarbij naar het bereiken van een zo hoog mogelijke positie op de MVO prestatieladder.

Verbion Vloeren doet dit onder andere door te werken met producten die geen schade berokkenen aan het milieu en daarbij ook voortdurend te achten op innovaties op ons vakgebied. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met producten die zijn voorzien van het Eco-Label.

Een voorbeeld is de productlijn 'Zero', geproduceerd door een van onze leveranciers, ABP Chemie. Deze serie voldoet aan de strengste richtlijnen met betrekking tot emissie van schadelijke stoffen. De ZeroLine is daarmee daadwerkelijk beschermend voor zowel mens als milieu.

Verbion Vloeren doet actief aan afvalscheiding.

Onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en werken conform de gestelde eisen van "VGM Checklist Aannemers, VCA* 2008/5.1". Zij zijn in het bezit van persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn om veilig hun vak te kunnen uitoefenen. Doordat we VCA gecertificeerd zijn kunnen wij onze werkzaamheden breed uitvoeren en mogen we voor alle opdrachtgevers werken.

Verbion Vloeren zal zich te allen tijde opstellen als een goede werkgever. Wij streven naar een gevarieerd personeelsbestand als afspiegeling van de maatschappij.

Verbion Vloeren is sponsor van een aantal goede doelen, sportverenigingen en individuele sporters in onze omgeving en allerlei verschillende activiteiten die in de omgeving worden georganiseerd.