Instrooivloer Hockeyclub Winschoten

Het leveren en aanbrengen van 100 m² instrooivloer en logo. Vloer isgestrooid met sediment kwartsiet en het logo met sediment zwart.